Skip available courses

Available courses

 • HOT092_MF0257_UF0053 Aplicacions de normes i condicions higienicosanitàries en restauració .
 • HOT092_MF0257_UF0058 Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei.
 • HOT092_Mf0257_UF0059 Servei bàsic d’aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant .
 • HOT092_MF0258_UF0060 Aprovisionament i emmagatzematge d’aliments i begudes al bar.
 • HOT092_MF0258_UF0061 Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar.
 • HOT92_FCO  Formació complementaria  FC003, FCOS01
 • HOT092_MP0015  Mòdul de pràctiques professional no laborals.

Temari:
 • Atenció al client en el procés comercial.
 • Gestió administrativa del procés comercial.
 • Aplicacios informàtiques a la gestió comercial.
 • Gestió operativa de tresoreria
 • Gestió auxiliar del personal.
 • Pla general de comptabilitat
 • Aplicacions informàtiques de comptabilitat.
 • Enregistrament de dades.
 • Gestió d’arxius.
 • Sistema operatiu, recerca de la informació: internet i correu electrònic.
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos.
 • Aplicacions informàtiques de full de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de base de dades relacionades.
 • Aplicacions informàtiques per presentacions gràfiques d’informació.
 • Mòdul de practiques professionals no laboral.